Liikennerikkomuksista perittävät maksut

 • Sakkojen käsittelymaksu (pysäköintimaksu, ylinopeus, liikennevalojen noudattamatta jättäminen jne.) - 30 €
 • Hinauksen käsittelymaksu - 50 €
 • Ajoneuvon korjauksen käsittelymaksu - 80 €
 • Ajoneuvon korjaus (asiakkaasta aiheutuneesta syystä) - Vakuutuksen omavastuun mukaan 
 • Laittomasti pysäköidyn ajoneuvon siirto kaupungin toimesta - Laskutuksen mukaisesti (min 100,00 €) + käsittelymaksu (30€)
 • Laittomasti pysäköidyn ajoneuvon siirto OP Yhteisauto -palvelun toimesta - 50 €
 • Pysäköinti yksityisten pysäköintialueille tai maanalaisiin pysäköintihalleihin - 150 €
 • Erikoistapaukset, jotka mahdollisesti täyttävät rikoksen tunnusmerkistön - 250 €
 • Luvattomat matkat ulkomaille - 250 €

Maksusuorituksiin liittyvät veloitukset

 • Maksun viivästysmaksu - 7% (viivästyskoron vuotuinen korko)
 • Maksumuistutus - 5 €
 • Maksunpalautusmaksu - 2,50 €

Muut palkkiot

 • Ajoneuvon palauttaminen myöhässä. Tapauskohtaisesti riippuen kestosta (min. 30€).
 • OP Yhteisauto tunnuksen väärinkäyttö (esim. henkilökohtaisen tunnuksen tai vuokratun ajoneuvon luovutus kolmannelle osapuolelle) - 500 € 
 • Tiepalveluapu (tapauskohtaisesti mikäli vika ei ole palvelussa/autossa) - 50 €/tunti 
 • Latauskortin väärinkäyttö (esim. oman auton lataaminen) - 100 € 
 • Latauskortin hukkaaminen, hävittäminen, anastaminen - 100 €
 • Latauskaapelin hukkaaminen, hävittäminen, anastaminen - 700 €
 • Muiden autoon kuuluvien varusteiden hukkaaminen, hävittäminen, anastaminen - kustannusten mukaan + käsittelymaksu - 30€
 • Erikoissiivous - 30 € 
 • Erikoissiivous (voimakkaan likaantumisen, tupakoinnin takia) - Kustannusten mukaan, min. 100 € 
 • Ajoneuvon korjaus jos autoa on käytetty yleisten OP Yhteisauto-käyttöehtojen vastaisesti - Kustannusten mukaan 
 • Ajoneuvon varusteiden häviäminen, anastus tai tuhoutuminen - Kustannusten mukaan (min. 300 €) 
 • Vuokrauksen päättäminen ikkunat alhaalla, ovet lukitsemattomina 50 € 
Löysitkö etsimäsi vastauksen?