• Painamalla painiketta 3 varustelutasosta riippuen voidaan kytkeä valoautomatiikka, jolloin lähivalot syttyvät ja sammuvat automaattisesti ulkovalon määrän mukaan.
  • Kääntämällä kiertokytkintä painikkeen 3 yhteydessä voidaan valita: valot pois, sivuvalot, ajovalot
  • Kaukovalot syttyvät vetämällä ulkovalojen käyttövipua kuljettajaa kohti. Kaukovalot sammuvat vetämällä käyttövipua uudelleen kuljettajaa kohti.
  • Etusumuvalot syttyvät kääntämällä kiertokytkin (2) ylempään sumuvaloasentoon. Takasumuvalot syttyvät kääntämällä kiertokytkin (2) alempaan sumuvaloasentoon.
  • Suuntamerkki oikealle ja vasemmalle kytketään kääntämällä käyttövipua ylöspäin (vilkku oikealle) ja alaspäin (vilkku vasemmalle).
Löysitkö etsimäsi vastauksen?