Näin kytket latauskaapelin autoon:

  1. Avaa latausluukun (sijaitsee keulassa Renaultin merkin alla) kannen lukitus avaamalla ajoneuvon ovet sovelluksella. 
  2. Mikäli lataustolpassa ei ole kiinteästi asennettua latauskaapelia, niin ota auton takakontista latauskaapeli ja kiinnitä se lataustolppaan.
  3. Käännä auki auton ulompi (1) ja sisempi latausluukku (2).
  4. Kytke latauskaapeli autoon työntämällä kaapelin kahvasta (3) pistoke paikalleen. 
  5. Kun lataus alkaa, niin auton kojetauluun syttyy merkkivalo (ks. pistokkeen kuva alla), kun lataus on käynnistynyt onnistuneesti. Mikäli merkkivalo ei syty, niin latauksessa on ongelma. Tutustu tällöin ongelmatilanteita varten tehtyyn oppaasemme

Lukitse auton ovet varauksen ollessa voimassa. Latauskaapeli lukittuu ja sitä ei voi irrottaa autosta.

Mikäli olet liittämässä autoa sähköauton type 2 latauspisteeseen (ei siis kotilataus) ja lataustolppa vaatii latauksen aloittamiseksi tunnistautumisen RFID-tunnisteella, niin pidä tunnistetta lataustolpassa näkyvää lukijaa (RFID ikoni) vasten.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?