Följ dessa instruktioner för att koppla loss en Renault Zoe från laddningspunkten. Videon är bara textad på finska.

  1. Öppna bildörrarna med mobilapplikationen OP Yhteisauto medan din reservation fortfarande pågår. Bildörrarnas lås kan inte kontrolleras med appen innan reservationen har startat eller efter att reservationen har avslutats.
  2. Öppna låset till laddningsuttaget genom att trycka på knappen längst till vänster på instrumentpanelen till vänster om ratten. Knappen har en kopplingssymbol.
  3. Koppla loss laddningskabeln från bilen genom att dra från kabelhandtaget.
  4. Stäng det inre och yttre locket till laddningsuttaget.
  5. Om bilens laddningskabel är kopplad till en laddningspunkt som kräver autentisering med ett laddningskort eller tagg, håll kortet (eller taggen) mot läsaren på laddningspunkten tills kabeln lossnar. Läsaren är markerad med en symbol som visas på bilderna nedan.
Löysitkö etsimäsi vastauksen?