Starta bilen

Bilen startas (strömmen slås på) med Start/Stop-knappen (1) som sitter till höger om ratten.

  1. Tryck ner bromspedalen. 
  2. Tryck på knappen Start/Stop (1).
  3. Texten "READY" visas på instrumentpanelen.

Använda växelväljaren

  1. Tryck ner bromspedalen. 
  2. Tryck in knappen (4) mot växelväljaren (3).
  3. Välj "D" för att köra framåt, "R" för att backa, "P" för att parkera och "N" för att sätta växellådan i neutral.

Parkera bilen

  1. Tryck ner bromspedalen.
  2. Tryck in knappen (4) mot växelväljaren (3).
  3. Välj "P" för parkering.

Stänga av bilen

När du har parkerat bilen kan bilen stängas av (stänga av strömmen) genom att trycka på knappen Start/Stop. När texten "READY" försvinner från instrumentpanelen är bilen avstängd.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?